Kennissessie risicoverevening & prikkels effecten

VU / Talma Instituut, 15 mei 2023

Piet Stam

Equalis rapport: consensus over doel 1, niet over doel 2

Voorpagina van Equalis rapport

 • Doel 1: tegengaan prikkels tot risicoselectie
 • Doel 2: bevorderen van doelmatigheid

WOR Toetsingskader (WOR 1130)

Eerste pagina van WOR Toetsingkader

 1. Verevenende werking (doel 1)
  • incl. reductie selectieprikkels
 2. Doelmatigheidsprikkels (doel 2)
  • prijs- & volumebeheersing, JZOJP
 3. Beheersbare complexiteit
 4. Validiteit en meetbaarheid

→ Voorkom negatieve effecten, i.e. afname kostenbeheersing en preventie

ESB artikel: er zijn niet alleen negatieve effecten op doelmatigheid

Eerste pagina van ESB-artikel

 • In de praktijk wordt dus alleen met de negatieve effecten rekening gehouden
 • Risicoverevening kan echter zowel positieve als negatieve effecten hebben op doelmatigheid
 • De positieve effecten kunnen zwaarder wegen dan de negatieve effecten

:::

EsCHER working paper: 5 negatieve en 14 positieve potentiële effecten

Voorpagina van EsCHER-rapport

 • Negatieve effecten: minder doelmatigheid door kenmerken gebaseerd op zorgkosten/-gebruik
 • Positieve effecten: meer doelmatigheid (als marktuitkomst) door minder selectieprikkels & gelijker speelveld

→ Voeg positieve effecten toe aan WOR Toetsingskader

Zorginstituut: Advies passende zorg en risicoverevening

Voorpagina van rapport Zorginstituut

 • Baseer de vereveningsbijdrage mede op zorggebruik van langer geleden
 • Stel de aandoening meer centraal in het risicovereveningsmodel

→ Het opvolgen van dit advies vermindert de negatieve effecten

Korte termijn probleem: selectie-
acties van verzekerden & verzekeraars

Voorpagina van rapport Equalis

 • Consensus over doel 1: we moeten prikkels voor deze selectieacties tegengaan
 • In 2023 m.b.v. een ex post bandbreedteregeling, met positieve effecten op de doelmatigheid

→ Welke oplossing voor dit aanhoudende probleem in 2024?

Out of the box oplossingen

Eerste pagina van ESB-artikel

 • Constrained regression?
 • Gevalsnormering van gezondheidsverandering
 • Meerjarige polissen & overstapperiode

→ Weeg in het WOR Toetsingskader de negatieve effecten af tegen de positieve effecten (van oplossingen voor de selectieacties)

https://pietstam.nl/talks