Talma kennissessie risicoverevening en prikkels

risk equalization

Talma Instituut
Vrije Universiteit Amsterdam

Auteur
Affiliaties

Piet Stam

Equalis Strategy & Modeling

Vrije Universiteit Amsterdam

Publicatiedatum

15 mei 2023

Slides

Bekijk alle slides in een nieuw venster

Bekijk het Quarto bronbestand op GitHub voor het genereren van de slides.

Crash course risicoverevening

In de korte inleiding in de risicoverevening wordt een verbinding gemaakt tussen concurrentie –> regulering –> prikkels –> gedrag –> effecten. Je kunt de interactieve versie hiervan vinden op https://pst.am/doel-risicoverevening.

Risicovereveningsapp

Je kunt de risicovereveningsapp vinden op http://www.risicoverevening.nl. Vul waarden voor de kenmerken in en kijk hoe de totale vereveningsbijdrage daardoor wijzigt.

Publicaties

Er worden diverse publicaties in deze presentatie aangehaald:

 • slide 3, Equalis rapport: P. Stam e.a. (2021)
 • slide 4, WOR Toetsingskader (WOR 1130): Toetsingskader 2022 (WOR 1130) (2022)
 • slide 5, ESB artikel: Van de Ven e.a. (2022)
 • slide 6, EsCHER working paper: Van Kleef e.a. (2022)
 • slide 7, Zorginstituut: Gommans, Gielen, en Voskamp (2022)
 • slide 8, Korte termijn probleem: Hamstra e.a. (2022)
 • slide 9, Out of the box oplossingen: P. J. A. Stam, Visser, en Goudriaan (2015)

Referenties

Gommans, Tom, Maartje Gielen, en Dexter Voskamp. 2022. ‘Risicoverevening & Passende Zorg: Onderzoek Naar de Mogelijk Belemmerende Werking van de Risicoverevening Bij de Ontwikkeling van Meer Passende Zorg’. Rotterdam: Significant APE / Rebel.
Hamstra, Gerrit, Paul Van Drunen, René Hoekstra, Mariette Mol, en Piet Stam. 2022. Restrisico’s 2: Vereveningsresultaat van verzekeraars en polissen (WOR 1074). Equalis Strategy & Modeling.
Stam, P. J. A., J. S. Visser, en R. Goudriaan. 2015. ‘Risicoverevening Is Geen Panacee’. Economisch Statistische Berichten 100 (4720): 624–27.
Stam, Piet, Gerrit Hamstra, René Hoekstra, en Reinie Gerrits. 2021. Doelen en uitgangspunten van de risicoverevening: Een eerste stap naar consensus met de begeleidingscommissie (WOR 1019). Equalis Strategy & Modeling.
Toetsingskader 2022 (WOR 1130). 2022. Ministerie van VWS, cluster risicoverevening.
Van de Ven, Wynand, Gerrit Hamstra, Richard Van Kleef, Mieke Reuser, en Piet Stam. 2022. De wetgever moet het doel van de risicoverevening vaststellen. Economisch-Statistische Berichten, november, 5.
Van Kleef, Richard C., Mieke Reuser, Pieter J. A. Stam, en Wynand P. M. M. Van de Ven. 2022. ‘Positive and Negative Effects of Risk Equalization and Risk Sharing in Regulated Competitive Health Insurance Markets’. 2022014. Rotterdam: Erasmus Centre for Health Economics Rotterdam (EsCHER).

Citaat

BibTeX citaat:
@online{stam2023,
 author = {Stam, Piet},
 title = {Talma kennissessie risicoverevening en prikkels},
 date = {2023-05-15},
 url = {http://talks.pietstam.nl//2023-05-15-talma-kennissessie-risicoverevening},
 langid = {nl}
}
Citeer dit werk als:
Stam, Piet. 2023. “Talma kennissessie risicoverevening en prikkels.” May 15, 2023. http://talks.pietstam.nl//2023-05-15-talma-kennissessie-risicoverevening.